PRIVACY STATEMENT & DISCLAIMER.

JK Theater waardeert jouw belangstelling voor haar producties en je bezoek aan deze website. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat jij je prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van je persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waar we uiteraard aandacht aan besteden.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door jou worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, onderzoek of (prijs)vraag of ter uitvoering van een overeenkomst.


Inschrijving e-mailings
Indien jij je vrijwillig hebt aangemeld om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en aanbiedingen van JK Theater, worden jouw gegevens door ons gebruikt conform het artikel “Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie”.


Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie
JK Theater gebruikt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op klanttevredenheid, marktonderzoeken en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. We zullen jouw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.


Opt out
We willen jouw gegevens graag gebruiken om je over onze producten te informeren en indien van toepassing naar je mening te vragen. Uiteraard is jouw deelname volledig vrijwillig. Je kunt je altijd uitschrijven of gegevens wijzigen, als je dat wilt. Dit kan door een mail te sturen naar info@jktheater.nl

Beveiliging
Shows & Events heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.

Shows & Events bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken :

  • Voor vragen over ons privacybeleid kan je te allen tijde contact met ons opnemen
  • Je kan een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken
  • Je kan JK Theater om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren
  • Je kan JK Theater vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen.


Gelinkte sites
De website(s) en e-mail nieuwsbrieven kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites worden niet regelmatig beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door ons en JK Theater is derhalve niet verantwoordelijk, noch aanvaardt JK Theater enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Wij verwijzen je naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat je deze gaat gebruiken.

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze website(s), is het mogelijk dat de informatie hierop onvolledig c.q. onjuist is. Wijzigingen zijn voorbehouden, aan de site kunnen geen rechten ontleend worden.

JK Theater sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze (en gelinkte) websites. De informatie op www.jktheater.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.